YBS-10 Buhar Kazanı Yüzey Blöf Sistemi

Geçirmiş olduğu hazırlık evrelerine karşın kazan içindeki suyun doğru terbiye edilmesi sağlanamadığında, buhar üretimi neticesinde su içindeki çözünmeyen maddelerin (TDS) yoğunluğu artar. Böyle bir durumda belirlenen limitler aşıldığında kazan ve buhar hatları zarar görebilir. Bu zararlar ekipmanlar üzerinde arızalar oluşturabildiği gibi, buhar ile birlikte sürüklenip kondensin iletkenliğini artırarak enerji kaybına da yol açar.

Buhar üretiminde kazanda ve buhar hatlarında oluşan bu maddeler (Genel olarak kalsiyum ve magnezyum tuzları), optimum TDS seviyesini sağlayabilmek amacıyla, kazandan çeşitli yollarla uzaklaştırılırlar. Bu işleme Blöf İşlemi denir.

İstenmeyen maddeler sıvı fazda ise (Kazan dibine çökmemiş ve su içinde erimiş şekilde) “yüzey blöf sistemi” ile yüzeyden yapılan blöf işlemi sayesinde sistemden otomatik olarak tahliye edilir. Yüzey blöfü belirli aralıklarla devam eden bir prosestir.

YBS-10; bir adet iletkenlik probu, iletkenlik transmitteri, dijital kontrolör, oransal vana, glob vana, T-bağlantısı ve çekvalften oluşmaktadır. Talep halinde, enerji geri kazanım sistemi için YBS-10’a ek olarak bir adet plakalı ısı eşanjörü ve bir adet sirkülasyon pompası da eklenebilir. Isı geri kazanım sistemli YBS-10, işletme şartlarına bağlı olarak, yatırım maliyetini çok kısa sürede amorti edebilmektedir.

Açıklama

Yüzey Blöf Kontrol Sisteminin Avantajları:

Manuel kontrollü yüzey blöf sistemi ile kazan suyundaki çözünmemiş madde konsantrasyonu miktarının tespiti ve optimum blöf aralığının belirlenmesi mümkün değildir. Kazan operatörü hangi aralıklarla ve ne kadar sürede blöf yapması gerektiğini bilemez. Bununla birlikte blöf aralığını uygun yapsa dahi taze besi suyu ve kazan besi suyundaki değişen koşulları hesaplayamaz.

Aynı şekilde kondens dönüşündeki koşulları da hesaplamak mümkün değildir. Otomatik blöf sistemi yüzey blöf aralığının optimizasyonunu yaparak su hacmi içinde bulunan çözünmemiş madde miktarını ölçer. Otomatik yüzey blöf kontrol sistemi blöf miktarını minimize ederek kullanılan kimyasal miktarlarının kabul edilebilir limitlerde kalmasını sağlar ve enerji kaybını minimuma indirir. Suyun işlenmesi, tüketilmesi ve ısıtılmasından kaynaklanan maliyeti kayda değer miktarda düşürür.

DIN EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kılavuzlarının uygulanması ile test edilip yüksek kaliteli IGEMA ürünü tasarlanmıştır. Verilen cihazda taşıma hasarı görülür ya da nihai kalite kontrol süreçlerine rağmen cihaz arıza gösterir ve sorun oluşursa servisbölümümüz ile irtibata geçiniz. Cihazın doğru çalışması, bağlantı şemasında belirtilen talimatlara uygun kurulması ile sağlanabilir.

Risk ve Güvenlik Önlemleri:

Kişi ve Sistem Risklerini Önleme

• Sadece amaçlanan planlama uyarınca verilen cihazı kullanın.
• Üretici onayı olmadan eklemeler ve cihaza değişiklik yapmayın.
• Kaza önleme yöntemlerine ve sisteme özel güvenlik talimatlarına uyun.
• Montaj ve kullanım talimatlarına uyun.

Kullanım Sınırlamaları

Cihaz sadece bu kullanım kılavuzunda ve tedarik sözleşmesinde kararlaştırılan parametrelere (İsim etiketine bakınız) uygun olarak kullanılmalıdır.

Risk ve Hasar Önleme

• Ürünlerin montajında, devreye alınmasında ve bakımında sorumlu departmanlara montaj ve kullanım talimatları verilmelidir.
• Bu cihaz, satılan ülkenin dilinde montaj ve kullanma kılavuzu ile birlikte verilmelidir.
• Cihaz üzerinde yapılacak çalışmalar, yalnızca özel eğitilmiş personel tarafından ve güç kaynağı bağlantısı kapatılmış olarak yürütülmelidir.
• Montaj ve işletim talimatlarını dikkatlice okuyun ve güvenilir bir yerde saklayın.
• Ürünün taşıma esnasında ağır yük altına koyulmaması ve darbelerden korunması gerekmektedir.
• Saklanacak depo; cihaz için uygun, kuru ve hasara karşı güvenli olmalıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.


“YBS-10 Buhar Kazanı Yüzey Blöf Sistemi” için yorum yapan ilk kişi siz olun