Vrf Klima Sistemleri

Enerji, su arıtma ve çevresel işletmelerde gelecekteki çevreci büyüme uygulamalarını güvence altına alır.

Çevreci İşletmeler

Enerji, su arıtma ve çevresel işletmelerde gelecekteki çevreci büyüme uygulamalarını güvence altına alır.

» Güneş Enerjisi İşletmeleri
» Aydınlatma Çözümleri Sunan İşletmeler
» HVAC İşletmeleri
» Su Arıtma İşletmeleri
» Akıllı Izgaralar İşletmeler

Biz ısıtma, havalandırma ve klima çözümleriyle yılın her mevsiminde konfor ve rahatlık tesis etme işini icra ediyoruz. LGE, yapının inşaat veya yenilenmesi aşamasında her bir alanın kendine özgü koşullarına dikkatli bir şekilde uyarlanmış optimize ısıtma, havalandırma ve klima çözümleriyle komple bir HVAC sistemi tesis ediyor. Şirket, ayrıca, yenilenebilir enerji kullanan ürün çeşitleriyle çevreci yapıların geliştirilmesi için de faaliyet gösteriyor. Örneğin, Multi V Water modelimiz, yüzey sıcaklığından bağımsız olarak 15±5°C seviyesinde bir sıcaklığı muhafaza eden sabit ve sürekli bir ısıtma ve soğutma kaynağı olarak bilinen jeotermal enerjiyi kullanmaktadır.

Çevreci Ürünler

LGE’nin Çevreci Ürün Stratejisi, oldukça yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler üretilmesi, kullanılan hammaddenin azaltılması ve herkes için yaşam ortamının iyileştirilmesi suretiyle ürün ömrünün her aşamasında çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini, enerji, kaynaklar ve insanlığa yararın iyileştirilmesini ve gözetilmesini hedeflemektedir.